top of page

ROCZNE SPRAWOZDANIA ŚRODOWISKOWE


Corocznie wiele przedsiębiorców jest zobowiązanych do złożenia rocznych sprawozdań środowiskowych, za niezłożenie sprawozdań grożą dotkliwe kary finansowe. Poniżej aktualny kalendarz sprawozdań:
 

  • do 28 lutego należy złożyć roczny raport o wielkości emisji do KOBiZE;

  • do 28 lutego należy złożyć roczne sprawozdanie w zakresie substancji kontrolowanych / F-GAZÓW i SZWO do BDS;

  • do 15 marca należy sporządzić w bazie BDO roczne sprawozdanie o wytworzonych odpadach i o sposobach gospodarowania nimi;

  • do 15 marca należy sporządzić w bazie BDO roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami i nich powstającymi;

  • do 31 marca należy sporządzić roczne sprawozdanie/informację o zakresie korzystania ze środowiska oraz o opłatach za korzystanie ze środowiska.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy mogą zlecić Państwo nam wykonanie powyższych sprawozdań środowiskowych.
 
Zapraszamy do kontaktu, chętnie przygotujemy ofertę.

bottom of page