DORADZTWO

Z ZAKRESU

PRAWA PRACY

WIEDZA  |  EFEKTYWNOŚĆ  |  DOŚWIADCZENIE  
 
 

O NAS

Sławomir Chrzanowski
Dyrektor Dział Doradztwa

i Doskonalenia Zawodowego

NASZA MISJA

Współpraca z BDO jest gwarancją najwyższej jakości usług doradczych w sprawach szeroko pojętego prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Naszym celem jest świadczenie kompleksowych usług consultingowych w oparciu o bogate doświadczenia w zakresie problematyki zatrudniania pracowników oraz ochrony danych osobowych w Polsce i za granicą.

AKTUALNOŚCI

​BDO – działamy na rynku od 28 lat od początku wspierając rozwój zawodowy pracowników odpowiedzialnych za obszar kadr i płac w organizacjach. Z naszych usług korzystają przedsiębiorstwa, instytucje i osoby prywatne poszukujące rzetelnej wiedzy w danej dziedzinie oraz pragnące uzupełnić swoje umiejętności w wybranym zakresie. Swoim Klientom proponujemy szeroki wachlarz szkoleń z prawa pracy, czasu pracy oraz dla działów kadrowo-płacowych. Od kilku lat ofertę szkoleniową poszerzamy również o usługi doradcze z zakresu prawa pracy (m.in. audyty dokumentacji pracowniczej, wynagrodzeń, optymalizacja czasu pracy, zatrudnianie cudzoziemców, zmiany w emeryturach), RODO, cyberbezpieczeństwa. Oferujemy wsparcie w zarządzaniu organizacją oraz jej zasobami. Naszym priorytetem jest dokładne poznanie potrzeb biznesowych firmy i pomoc w realizowaniu jej najważniejszych celów.

Zatrudnianie

cudzoziemców

Świadczymy pomoc w zakresie legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców w Polsce

Wdrożenie PPK coraz bliżej

Pracownicze Plany Kapitałowe - obowiązek dla firm zatrudniających powyżej 250 osób od 1 lipca 2019

 

NASZE USŁUGI

Realizujemy profesjonalne usługi doradcze z zakresu prawa pracy nie tylko dla firm i przedsiębiorstw, ale również jednostek organizacyjnych w sferze samorządowej i administracyjnej. Wszystkie projekty realizowane są w oparciu o analizę potrzeb, a te bardziej zaawansowane o kompleksowy audyt organizacji.

Naszym Klientom oferujemy :

 

Usługa nakierowana na szeroko pojętą optymalizację procesów związanych z planowaniem, zarządzaniem i rozliczaniem czasu pracy w poszczególnych obszarach funkcjonalnych firmy

Zapewniamy kompleksową pomoc doradczą w zakresie problematyki dotyczącej relacji pracodawcy ze związkami zawodowymi, radami pracowników lub innymi reprezentacjami pracowniczymi

Świadczymy wsparcie w zakresie legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców w Polsce

Zapewniamy kompleksowe wsparcie doradcze obejmujące problematykę  dotyczącą obowiązków pracodawcy w zakresie przyznawania emerytur, kompletowania i wypełniania dokumentacji, zasad  postępowania przez ZUS i wypłaty świadczeń.

W związku z wejściem w życie Ustawy o Krajowym Systemie Bezpieczeństwa Operatorom Usług Kluczowych proponujemy wykonanie kompleksowej usługi audytu cyberbezpieczeństwa.

Please reload

Oferujemy usługę polegającą na audycie akt osobowych pracowników

Świadczymy również usługi w zakresie konstruowania, zawierania i rozwiązywania umów o pracę i umów cywilnoprawnych stosowanych w ramach polityki zatrudniania

Zapewniamy kompleksowe wsparcie doradcze w zakresie problematyki ochrony danych osobowych kandydatów i pracowników

Świadczymy pomoc w optymalizacji szeroko pojętych regulacji płacowych

Istotą audytu podatkowego jest sprawdzenie poprawności działania płatnika zgodnie z ustawą PIT

Legalne sposoby ograniczenia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe w celu zwiększenia bezpieczeństwa finansowego i prawnego osób zajmujących się rozliczeniami podatkowymi w firmie

Doradztwo prawne w zakresie wdrożenia oraz prowadzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego

Oferujemy wdrożenie i utrzymanie Compliance (systemu zarządzania zgodnością - CMS) zgodnie ze standardami, o jakich mowa w normach PN-ISO 19600 oraz PN-ISO-37001 pitałowego

Please reload

 

NASZ ZESPÓŁ

Eksperci BDO
logotyp keio 24

KEISO24

Merytoryczna zawartość opracowań potwierdza rzetelność, wysokie kwalifikacje oraz profesjonalizm w podejściu do wykonywanych prac

logotyp pharm supply

Pharm Supply

Usługa została wykonana terminowo i z należytą starannością. Zarówno firma jak i jej ekspert spełnili nasze oczekiwania potwierdzając kompetencje firmy

acs logtyp

Airline Control Software

Współpraca z firmą okazała się w pełni satysfakcjonująca. Ekspert współpracujący z nami wykazał się dużym zrozumieniem naszych potrzeb i elastycznością

REFERENCJE

BDO W LICZBACH

 

KONTAKT

BDO Solutions Sp. z o.o., Postępu 12, 02-676 Warszawa

Patryk Gałązka

patryk.galazka@bdo.pl

tel. +48 22 543 17 91

Iwona Charzewska

iwona.charzewska@bdo.pl

tel. +48 22 543 16 99

Krzysztof Wojciechowski

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

tel. +48 22 543 17 41

Sławomir Chrzanowski

slawomir.chrzanowski@bdo.pl

tel. +48 22 543 17 69

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Instagram Icon
  • Czarny YouTube Ikona