OCHRONA

DANYCH OSOBOWYCH

Zapewniamy kompleksowe wsparcie doradcze w zakresie problematyki ochrony danych osobowych kandydatów i pracowników.

 

 

OFERUJEMY:

  • Przeprowadzanie kompleksowych audytów dokumentacji danych osobowych w firmie – Audyt Zgodności

  • Tworzenie Polityk Bezpieczeństwa Informacji, Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, umów o przekazanie danych osobowych do podmiotu trzeciego

  • Zgłaszanie zbiorów danych osobowych do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (GIODO)

  • Prowadzenie bieżącej korespondencji z biurem Generalnego Inspektora Danych Osobowych i Państwową Inspekcją Pracy w zakresie problematyki danych osobowych

  • Bieżące wsparcie merytoryczne w trakcie kontroli GIODO

  • Outsourcing funkcji IODO w Państwa firmie