top of page

PRACOWNICZE

PLANY KAPITAŁOWE

BDO oferuje całościowe doradztwo prawne w zakresie wdrożenia oraz prowadzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) u przedsiębiorcy.

 

Zakres prac w ramach wdrożenia PPK:

 • opracowanie harmonogramu utworzenia PPK,

 • przygotowanie i wypracowanie odpowiednich dokumentów oraz ich wzorów, związanych
  z utworzeniem i prowadzeniem PPK, w szczególności regulaminu wyborów reprezentacji pracowników,   oświadczeń, wniosków oraz innych dokumentów,

 • pomoc związana z wyborem reprezentacji pracowników,           

 • pomoc w zakresie wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK,

 • negocjacje z wybraną instytucją finansową zarządzającą PPK,

 • udział w spotkaniach i negocjacjach ze stroną społeczną,

 • opiniowanie projektów umów o zarządzanie PPK, przygotowanych przez wybraną instytucję finansową oraz porozumień związanych z umową o zarządzanie PPK,

 • opracowanie zmiany stosownych aktów prawa wewnętrznego w sytuacji podjęcia decyzji dotyczącej zróżnicowania wysokości wpłat dodatkowych dokonywanych do PPK,

 • bieżące konsultacje w ramach tworzenia PPK

 

1555590744471.jpg

Martyna Potyńska

Key Account Manager

martyna.potynska@bdo.pl
Tel.: +48 22 543 17 91

bottom of page