Pracownicze Plany Kapitałowe PPK

Już wkrótce nadejdzie termin utworzenia przez pierwsze podmioty Pracowniczych Planów Kapitałowych. Dla firm zatrudniających powyżej 250 osób  obowiązek ten powstanie już od 1 lipca 2019.

 

Jak przygotować się do wdrożenia PPK?

Przypominamy, że przyłączenie do programu jest obowiązkowe dla pracodawców i jednocześnie dobrowolne dla pracowników. Poniżej zamieszczamy podstawowe informacje na temat przestąpienia do PPK.

 

Harmonogram przystąpienia do PPK według wielkości przedsiębiorstwa

 • Od 1 lipca 2019 r. - pow. 250 pracowników

 • Od 1 stycznia 2020 r. - od 50 do 249 pracowników

 • Od 1 lipca 2020 r. - min. 20 pracowników

 • Od 1 stycznia 2021 r. - pozostali oraz jednostki sektora finansów publicznych

Wielkość składek pracownika i pracodawcy na PPK

 • Składka pracownika na PPK będzie wynosić minimum 2% wynagrodzenia, a składka pracodawcy minimum 1,5% wynagrodzenia

 • Wpłata podstawowa finansowana przez pracownika tzw. składka podstawowa ma wynosić 2 proc. wynagrodzenia. Możliwość zwiększenia o dodatkowe 2 proc. wynagrodzenia tzw. składka fakultatywna

 • Składka podstawowa pracodawcy będzie wynosić 1,5 proc. wynagrodzenia. Możliwość zwiększenia o dodatkowe 2,5 proc. wynagrodzenia tzw. składka fakultatywna

 • Maksymalna wpłata na jednego pracownika będzie mogła wynosić 8 proc.

 • Dotacja z budżetu tzw. opłata powitalna 250 zł oraz coroczna dopłata w wysokości 240 zł

​​Jak wybrać instytucję finansową dla PPK ? Kto i kiedy powinien przystąpić ? Z kim rozmawiać o PPK w firmie? Jak w praktyce wprowadzić PPK w firmie? Zleć wdrożenie Pracowniczego Planu Kapitałowego specjalistom. Skorzystaj z naszej oferty!

 

Oferujemy całościowe doradztwo prawne w zakresie wdrożenia Pracowniczego Planu Kapitałowego.

Zakres prac w ramach wdrożenia PPK/PPE:

 

 • opracowanie harmonogramu utworzenia PPK/PPE,

 • przygotowanie i wypracowanie odpowiednich dokumentów oraz ich wzorów, związanych z utworzeniem i prowadzeniem PPK lub PPE, w szczególności regulaminu wyborów reprezentacji pracowników, oświadczeń, wniosków oraz innych dokumentów,

 • szkolenie z zakresu PPK/PPE (min. 5h godzin szkolenia),           

 • pomoc w zakresie wyboru instytucji finansowej

 • negocjacje (pomoc w negocjacjach) z wybraną instytucją finansową,

 • udział w spotkaniach i negocjacjach ze stroną społeczną,

 • opiniowanie projektów umów o zarządzanie PPK/PPE, przygotowanych przez wybraną instytucję finansową oraz porozumień związanych z umową o zarządzanie PPK/PPE,

 • opracowanie zmiany stosownych aktów prawa wewnętrznego w sytuacji podjęcia decyzji dotyczącej zróżnicowania wysokości wpłat dodatkowych dokonywanych do PPK/PPE,

 • bieżące konsultacje w ramach tworzenia PPK/PPE do momentu podpisania umowy o prowadzenie PPK; ewentualne dalsze konsultacje będą podstawą do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia w kwocie 450 zł za godzinę, 

 • wyjaśnienie problematyki ochrony danych osobowych w związku z utworzeniem i prowadzeniem PPK/PPE.