top of page

PRACOWNICZE

PLANY KAPITAŁOWE

BDO oferuje całościowe doradztwo prawne w zakresie wdrożenia oraz prowadzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) u przedsiębiorcy.

 

Zakres prac w ramach wdrożenia PPK:

  • opracowanie harmonogramu utworzenia PPK,

  • przygotowanie i wypracowanie odpowiednich dokumentów oraz ich wzorów, związanych z utworzeniem i prowadzeniem PPK, w szczególności regulaminu wyborów reprezentacji pracowników,   oświadczeń, wniosków oraz innych dokumentów,

  • pomoc związana z wyborem reprezentacji pracowników,           

  • pomoc w zakresie wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK,

  • negocjacje z wybraną instytucją finansową zarządzającą PPK,

  • udział w spotkaniach i negocjacjach ze stroną społeczną,

  • opiniowanie projektów umów o zarządzanie PPK, przygotowanych przez wybraną instytucję finansową oraz porozumień związanych z umową o zarządzanie PPK,

  • opracowanie zmiany stosownych aktów prawa wewnętrznego w sytuacji podjęcia decyzji dotyczącej zróżnicowania wysokości wpłat dodatkowych dokonywanych do PPK,

  • bieżące konsultacje w ramach tworzenia PPK

 

bottom of page