ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW

Proponujemy Państwu wykonanie kompleksowej usługi doradztwa w zakresie zatrudniania cudzoziemca w Polsce. Usługa zawiera przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych do złożenia w Urzędzie Wojewódzkim w celu uzyskania w pierwszej kolejności pozwolenia na pracę, a następnie pozwolenia na pobyt i pracę oraz składania dokumentów wraz z cudzoziemcem w Urzędzie. Usługa zawiera opracowanie i złożenie dokumentów w Urzędzie, prowadzenie sprawy, odbiór oraz ewentualne uzupełnienia dokumentów jeśli będzie to konieczne.

 

Oferujemy:

  • Zezwolenie typ A – Uzyskanie/przedłużenie zezwolenia na pracę bez testu rynku pracy

  • Zezwolenie typ A+  - Uzyskanie/przedłużenie zezwolenia na pracę z przeprowadzeniem testu rynku pracy

  • Zezwolenie typ B, D, E - Uzyskanie/przedłużenie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca pełniącego funkcje członka Zarządu Firmy, świadczącego usługi eksportowe lub niekwalifikującego się do zezwolenia typu B i D

  • Zezwolenie typ C - Uzyskanie/przedłużenie zezwolenia na pracę dla pracownika oddelegowanego do Polski

  • Test rynku pracy – Uzyskanie informacji Starosty