top of page

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW

Kompleksowa usługa doradztwa w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Współpraca obejmuje m.in. przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych do złożenia w Urzędzie Wojewódzkim, w celu uzyskania pozwolenia na pracę (co w dalszej perspektywie pozwala na uzyskanie wizy lub pozwolenia na pobyt).

BDO Academy oferuje:

  • uzyskanie Zezwolenia na pracę (TYP A) dla osób spoza UE na 1-2 lata + złożenie kompletu dokumentów w Urzędzie

  • uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – karty czasowego pobytu dla pracownika lub rodziny pracownika (na max 3 lata) + złożenie kompletu dokumentów w Urzędzie

  • rejestracja pobytu członka UE

  • jednorazowo – zameldowanie 1 osoby + za każdą kolejną osobę meldowaną w tym samym czasie

  • test rynku pracy – uzyskanie informacji Starosty

  • uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy – karty czasowego pobytu dla członka rodziny pracownika (na max 3 lata)

  • wymiana zagranicznego prawa jazdy

  • wystawienie formularza A1 oraz S1

  • uzyskanie numeru PESEL

 

bottom of page