top of page

REKRUTACJA SPECJALISTÓW SPOZA GRANIC POLSKI

Świadczmy kompleksowe usługi w zakresie rekrutacji, legalizacji oraz pobytu wykwalifikowanych specjalistów z branży IT i logistyki spoza granic Polski. Rekrutacja wykwalifikowanych specjalistów obejmuje precyzyjne wyselekcjonowanie docelowej grupy kandydatów spełniających szczegółowe kryteria pracodawcy oraz przeprowadzenie poszczególnych etapów zgodnie z potrzebami Klienta.

 

 

OFERUJEMY:

  • Wyselekcjonowanie bazy kandydatów zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami rekrutacyjnymi.

  • Przygotowanie procesu rekrutacji na podstawie wymagań kompetencyjnych i researchu wskazanej branży.

  • Realizację procesu rekrutacyjnego, w szczególności: wstępną selekcję kandydatów (na podstawie formularza aplikacyjnego), przekazanie wyselekcjonowanych Kandydatów do dalszej oceny potencjalnemu Klientowi, umówienie na rozmowę z Klientem wybranego Kandydata, przygotowanie oferty dla Kandydata

  • Doradztwo i reprezentację pracodawców podczas procedury legalizacji pobytu i pracy pracowników z zagranicy

  • Pomoc w uzyskaniu zezwoleń na pracę i przy rejestrowaniu oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy

 

bottom of page