KONTRAKTY PRACOWNICZE

Świadczymy również usługi w zakresie konstruowania, zawierania i rozwiązywania umów o pracę i umów cywilnoprawnych stosowanych w ramach polityki zatrudniania. W zakres tego rodzaju usług wchodzą również zagadnienia powiązane z tą tematyką jak np. procedowanie zwolnień grupowych, tworzenie programów dobrowolnych odejść itd.

 

OFERUJEMY:

 

  • Przygotowanie projektów umów o pracę i umów cywilnoprawnych wraz z postanowieniami dotyczącymi praw autorskich do wyników pracy

  • Negocjowanie i zawieranie kontraktów menedżerskich, listów intencyjnych

  • Projektowanie umów o zakazie konkurencji

  • Tworzenie dokumentacji niezbędnej przy stosowaniu telepracy

  • Przygotowanie porozumień w kwestiach urlopowych, porozumień zmieniających

  • Tworzenie umów i dokumentacji powierzenia mienia

  • Przygotowanie kompletnej dokumentacji zwolnień grupowych wraz z niezbędną korespondencją z Państwową Inspekcją Pracy i Powiatowym Urzędem Pracy