top of page

WHISTLEBLOWING
- SYGNALIŚCI

BDO oferuje wykonanie kompleksowej usługi w zakresie wdrożenia procedur dotyczących sygnalistów. Nasza firma oferuje zajęcie się wszystkimi aspektami dotyczącymi systemu zgłaszania nieprawidłowości w Państwa organizacji. 

 

Usługa zawiera:

  1. Wykonanie audytu wstępnego w zakresie systemu zgłaszania nieprawidłowości wraz z analizą obowiązujących już w podmiocie przepisów i procedur.

  2. Wybór odpowiednich kanałów zgłaszania nieprawidłowości właściwie zabezpieczonych i odpornych na wyciek danych, które zapewnią anonimowe i poufne raportowanie nieprawidłowości.

  3. Identyfikacja występujących w podmiocie ryzyk i obszarów, które mogą stanowić podstawę do zgłaszania nieprawidłowości.

  4. Opracowanie niezbędnej dla podmiotu dokumentacji czyli procedur zgłaszania oraz procedowania zgłoszeń o nieprawidłowościach wraz z wzorami dokumentów w tym zakresie.

  5. Przeprowadzenie szkolenia dla ścisłej kadry kierowniczej.

  6. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników.
     

Usługi dodatkowe – opcjonalne na życzenie Klienta

  1. Utrzymanie systemu - obsługa zgłaszanych nieprawidłowości - przyjmowanie zgłoszeń, analiza zgłoszeń, podejmowanie określonych działań w porozumieniu z kierownictwem firmy w zakresie wyjaśniania nieprawidłowości, przygotowanie raportu końcowego, monitorowanie wykonania wniosków wynikających z raportu ewentualnie przygotowanie zawiadomień do organów ścigania.

  2.  System elektroniczny do zgłaszania naruszeń .

bottom of page