top of page

PRAWO HOLDINGOWE

W związku z wejściem w życie od 13 października 2022 roku Nowelizacji KSH – Nowe Prawo Holdingowe – oferujemy Państwu w szczególności:

  • W związku z wejściem w życie od 13 października 2022 roku Nowelizacji KSH – Nowe Prawo Holdingowe – oferujemy Państwu w szczególności:

  • przygotowanie praktycznej analizy czy warto być spółką w Grupie Kapitałowej i co to oznacza dla zarządów spółki dominującej i zależnych,

  • przygotowanie koniecznych zmian w umowach/statutach spółek pod kątem Nowelizacji KSH,

  • przygotowanie dokumentacji wewnętrznej, w tym zmian do regulaminów zarządu, rady nadzorczej dostosowanych do efektywnego funkcjonowania Państwa Spółki w ramach Nowego Prawa Holdingowego,

  • przygotowanie wzorów uchwał zarządów, które zminimalizują odpowiedzialność członków zarządów w związku z Nowelizacją KSH,

  • weryfikacja i rekomendacja zmian do kontraktów menedżerskich pod kątem Nowelizacji KSH i nowych zasad odpowiedzialności w zarządzie i radzie nadzorczej.

  • przeprowadzenie szkolenia

 

bottom of page