AUDYT

CYBERBEZPIECZEŃSTWA

W związku z wejściem w życie Ustawy o Krajowym Systemie Bezpieczeństwa Operatorom Usług Kluczowych proponujemy wykonanie kompleksowej usługi audytu cyberbezpieczeństwa.

 

OFERUJEMY:

  • Określenie stanu bezpieczeństwa informacji na podstawie ISO27001 

  • Analizę procedur, kategorii incydentów, sprawdzenie efektywności reagowania na incydenty

  • Weryfikację analizy ryzyka 

  • Weryfikację zabezpieczeń fizycznych oraz serwerowych

  • Procedurę zgłoszeń do odpowiednich CSIRT 

  • Sprawdzenie poziomu bezpieczeństwa w relacjach z dostawcami 

  • Opracowanie dokumentacji audytowej wraz z rekomendacjami 

  • Określenie świadomości pracowników 

  • Szkolenie pracowników