top of page

OPTYMALIZACJA

CZASU PRACY

Kompleksowa usługa nakierowana na szeroko pojętą optymalizację procesów związanych z planowaniem, zarządzaniem i rozliczaniem czasu pracy w poszczególnych obszarach funkcjonalnych firmy. Dodatkowym efektem zrealizowanej usługi będzie ograniczenie ryzyka związanego z bezzasadnymi roszczeniami pracowniczymi oraz odpowiedzialnością wykroczeniową lub karną kadry menedżerskiej firmy. Usługa optymalizacji może przynieść spodziewane oszczędności również w przypadku, gdy dotyczyć będzie jedynie praktyki stosowania obecnych i niezmiennych z różnych powodów przepisów prawa wewnątrzzakładowego.

 

 

OFERUJEMY:

  • Propozycje modyfikacji wewnętrznych przepisów prawa pracy (optymalne systemy i rozkłady czasu pracy oraz okresy rozliczeniowe, nowoczesne i plastyczne regulacje dotyczące harmonogramów)

  • Propozycje usprawnień w zakresie planowania czasu pracy (tworzenia harmonogramów czasu pracy)

  • Wszechstronne szkolenia osób odpowiedzialnych za czas pracy

  • Lepsza organizacja czasu pracy

  • Długofalowe oszczędności w obszarze czasu pracy, z jednoczesnym zachowaniem obecnej struktury i rozmiarów zatrudnienia

bottom of page