top of page

OPRACOWANIE REGULAMINU PRACY ZDALNEJ

Oferujemy Państwu opracowanie regulaminu pracy zdalnej. 

Usługa zawiera:

 

REGULAMIN PRACY ZDALNEJ

  1. Weryfikacja stanu faktycznego, w tym regulacji wewnątrzzakładowych oraz potrzeb Organizacji w zakresie pracy zdanej.

  2. Konsultacje prawne z Klientem w trakcie opracowywania Regulaminu pracy zdalnej.

  3. Przygotowanie Regulaminu pracy zdalne wraz z oświadczeniami pracownika o:

  • zapoznaniu się z procedurą ochrony danych osobowych,

  • zapoznaniu się z oceną ryzyka zawodowego,

  • zapoznaniu się z informacją dot. wykonywania pracy zdalnie zgodnie z bhp,

  • spełnieniu wymogów bhp na stanowisku pracy zdalnej,

  • posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do pracy zdalnej – przy poleceniu pracy zdalnej.

bottom of page