top of page
Image by Olena Bohovyk

ESG

Przygotowanie Raportu ESG zgodnie z Dyrektywami Unijnymi i Regulacjami Prawnymi

 

 

W obliczu rosnącego znaczenia odpowiedzialności społecznej i środowiskowej, jak również wprowadzenia nowej obowiązującej od stycznia dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), zrozumienie i implementacja koncepcji ESG stają się kluczowe dla każdej organizacji. 

Również standardy ESRS ściśle związane z CSRD stawiają przed firmami ogromne wyzwania związane z obowiązkowym raportowaniem danych niefinansowych w sposób przejrzysty i zgodny z międzynarodowymi standardami.

 

Warto w swojej organizacji wdrożyć strategię opartą na aspektach ESG, zwłaszcza że banki, inwestorzy oraz klienci bardzo mocno zwracają uwagę na realizowane działania firm w tym zakresie.

 

W związku z tym, chcemy zaoferować Państwu nasze usługi, które obejmują:

 

 

Etap 1: Wstępna Analiza Przedsiębiorstwa - Badanie Istotności

 

Na tym etapie przeprowadzamy szczegółową analizę przedsiębiorstwa w celu zidentyfikowania kluczowych kwestii ESG istotnych zarówno dla samej organizacji, jak i jej interesariuszy. 

 

Nasze działania obejmują:

 • Identyfikację czynników ESG wpływających na działalność przedsiębiorstwa.

 • Analizę istniejących procesów i praktyk związanych z ESG.

 • Określenie wymagań prawnych i regulacyjnych dotyczących raportowania.

 

Etap 2: Opracowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju

 

Na tym etapie wspólnie z klientem opracowujemy spersonalizowaną strategię zrównoważonego rozwoju, uwzględniając cele, wartości i priorytety firmy. 

 

Nasze działania obejmują:

 • Definiowanie celów i wskaźników zrównoważonego rozwoju.

 • Tworzenie planu działania obejmującego inwestycje i inicjatywy związane z ESG.

 • Opracowanie mechanizmów monitorowania i zarządzania postępem w realizacji strategii.

 

Etap 3: Wsparcie we Wdrażaniu Strategii - Zbieranie Danych, Analiza, Agregacja

 

Nasi eksperci wspomagają przedsiębiorstwo w implementacji strategii ESG. Pomagamy w zbieraniu, analizie i agregacji danych dotyczących działań ESG.

 

 Nasze działania obejmują:

 • Opracowanie systemów raportowania i monitorowania postępów w realizacji strategii.

 • Wspieranie w gromadzeniu danych z różnych źródeł, w tym od dostawców, pracowników i klientów.

 • Analizę danych ESG pod kątem ich spójności i zgodności z regulacjami.

 

Etap 4: Przygotowanie Raportu Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności (CSR)

 

Na ostatnim etapie przygotowujemy pełen raport zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności, spełniający wymogi dyrektyw unijnych i przepisów prawnych. Nasze działania obejmują:

 • Opracowanie raportu zgodnie z wytycznymi ESG i CSR.

 • Prezentację wyników działań ESG i osiągnięć w zakresie zrównoważonego rozwoju.

 • Uwzględnienie informacji o celach, postępach, wyzwaniach i planach na przyszłość.

 

Nasza usługa doradcza zapewnia przedsiębiorstwom kompleksowe i skonsolidowane podejście do raportowania danych niefinansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, pomagając jednocześnie zbudować pozytywny wizerunek i zaufanie wśród interesariuszy.

 

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w powyższym zakresie zapraszamy do kontaktu, chętnie przygotujemy ofertę.
 

 

Kontakt:

 

Martyna Potyńska

Key Account Manager

Tel.: +48 22 543 17 91

martyna.potynska@bdo.pl

bottom of page