top of page

Analizy powłamaniowa systemów IT

Analiza powłamaniowa systemów IT obejmuje m.in.: 

  • Lokalizację osoby / adresu IP, z którego nastąpiło przełamanie zabezpieczeń.

  • Lokalizację podatności, które zostały wykorzystane podczas włamania.

  • Weryfikację, czy mogło zostać naruszone bezpieczeństwo również powiązanych systemów IT.

  • Analizę ewentualnych tylnych furtek zostawionych przez atakującego – w aplikacjach / systemie IT / innych komponentach.

  • Wskazanie czynności, których realizacja zmniejszy ryzyko kolejnego incydentu.

bottom of page