top of page

Audyt bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej

Cel audytu bezpieczeństwa:

 • Określenie stanu bezpieczeństwa sieci LAN i wykrycie naruszeń bezpieczeństwa sieci LAN

 • Zbadanie odporności urządzeń sieciowych na ataki z poziomu Internetu oraz wskazanie potencjalnych skutków ataku dla znalezionych luk i określenie ich krytyczności

 • Wskazanie możliwych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo sieci LAN

 • Pogłębienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa administratorów odpowiedzialnych za infrastrukturę sieciową

 • Zdefiniowanie zaleceń dla trwałej i efektywnej ochrony sieci lokalnej

 

Przykładowy zakres audytu bezpieczeństwa:

 • Test z zewnątrz podatności urządzeń sieciowych

 • Analiza topologii sieci

 • Weryfikacja podziału LAN na strefy sieciowe

 • Określenie usług działających w sieci LAN

 • Poszukiwanie podatności w kilku wybranych podsieciach

 • Weryfikacja dostępnych mechanizmów uwierzytelniania dostępnych w sieci

 • Weryfikacja mechanizmów ochronnych w warstwie 2 i 3 modelu OSI

 • Weryfikacja kilku zasad bezpieczeństwa na wybranych stacjach roboczych

 • Analiza wybranej komunikacji sieciowej

 • Wskazanie potencjalnych, dodatkowych metod ochrony sieci

bottom of page