top of page

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW

W POLSCE

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie legalizacji i pobytu obcokrajowców w Polsce.


Doradztwo w zakresie zatrudnienia cudzoziemca zawiera: przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych do złożenia w urzędzie celem uzyskania w pierwszej kolejności pozwolenia na pracę, a następnie pozwolenia na pobyt i pracę a także składanie dokumentów wraz z cudzoziemcem w odpowiednim urzędzie. W ramach usługi opracowujemy i składamy wnioski w urzędzie, prowadzimy sprawę oraz, w razie konieczności, uzupełniamy dokumenty.


Zapewniamy kompleksową pomoc na każdym etapie uzyskiwania niezbędnych zezwoleń.

 

Oferujemy:

 

  • Doradztwo i reprezentację pracodawców podczas procedury legalizacji pobytu i pracy pracowników z zagranicy.

  • Pomoc w uzyskaniu zezwoleń na pracę i przy rejestrowaniu oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy.

Specjalizujemy się w takich pozwoleniach jak:

  • Zezwolenie typ A — Uzyskanie/przedłużenie zezwolenia na pracę bez testu rynku pracy

  • Zezwolenie typ A+ — Uzyskanie/przedłużenie zezwolenia na pracę z przeprowadzeniem testu rynku pracy

  • Zezwolenie typ B, D, E — Uzyskanie/przedłużenie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca pełniącego funkcje członka Zarządu Firmy, świadczącego usługi eksportowe lub niekwalifikującego się do zezwolenia typu B i D

  • Zezwolenie typ C — Uzyskanie/przedłużenie zezwolenia na pracę dla pracownika oddelegowanego do Polski
     

uścisk dłoni
bottom of page