top of page

Dotacje unijne w ramach działania

3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.5.

Bony na doradztwo

Już od 31 grudnia ruszył nabór wniosków o dotacje unijne w ramach działania:

  • 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.5. Bony na doradztwo

 

Oznacza to, że otrzymując dotacje unijne, mogą Państwo skorzystać z naszych usług z dofinansowaniem nawet do 90% !!!

Oferujemy Państwu:

 

  • Bezpłatne opracowanie wniosku o dofinansowanie do usług doradczych*

  • Kompleksowe doradztwo w zakresie prawa pracy – optymalizację czasu pracy, zatrudnianie cudzoziemców w Polsce, audyt dokumentacji prawa pracy, kontrakty pracownicze, audyt i optymalizację wynagrodzeń, program Work Time Planner

  • Najwyższą jakość świadczonych usług doradczych

  • Dopasowanie usług do indywidualnych potrzeb każdego Klienta

 

* usługa jest bezpłatna wyłącznie przy dalszej współpracy doradztwa z zakresu prawa pracy, w innym przypadku koszt opracowania wniosku wynosi 2000 zł.

W ramach konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia służące zwiększeniu dostępności do wysokiej jakości, specjalistycznych usług doradczych, dostosowanych do potrzeb MŚP działających na rynku dłużej niż 24 miesiące.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

  • w przypadku wydatków objętych pomocą na usługi doradcze  maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50%

  • w przypadku wydatków objętych pomocą de minimis maksymalny poziom dofinansowania wynosi 90%

 

Dzień zamknięcia naboru wniosków upływa 28 lutego 2017 r.

bottom of page