top of page

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Przygotowujemy wnioski o: dopłaty do wynagrodzeń,

umorzenie i odroczenie ZUS, świadczenia postojowe

Od 31 marca 2020 r. obowiązują przepisy specustawy, które mają być kołem ratunkowym dla przedsiębiorców w związku z pandemią koronawirusa. Duża część pakietu antykryzysowego poświęcona jest wsparciu dla pracodawców i pracowników. Wśród rozwiązań, z których można skorzystać są: dopłaty do pensji, ulgi w zapłacie składek ZUS czy wypłata świadczeń postojowych.

 

Przepisy wprowadzające te rozwiązania są obszerne i skomplikowane, a zastosowanie ich w praktyce może przysporzyć kłopotów. Wynika to z faktu, że aby poprawnie złożyć wniosek o wybraną formę wsparcia, przepisy specustawy najpierw trzeba dokładnie przeanalizować.

 

Aby wsparcie otrzymać w możliwie najszerszej formie, a także w jak najkrótszym czasie zapraszamy do kontaktu z Ekspertami BDO. Zapewnimy Państwu kompleksowe doradztwo, aby precyzyjnie ustalić z jakiej formy dofinansowania Państwa firma może skorzystać, a następnie przygotujemy stosowane dokumenty i złożymy wnioski do odpowiednich organów.

 

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze rozwiązania zaproponowane przez ustawodawcę, w których oferujemy Państwu wsparcie.

 

1. Wprowadzenie w przedsiębiorstwie przestoju ekonomicznego lub obniżenie wymiaru czasu pracy dla pracowników

 

Przestój ekonomiczny – przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, którzy zostali skierowani na tzw. przestój ekonomiczny. Zastosowanie przestoju jest możliwe w przypadku spadku obrotów gospodarczych przedsiębiorcy i umożliwia obniżenie wynagrodzenie pracownika do 50% (nie mniej niż minimalne wynagrodzenie za pracę). Wynagrodzenie to będzie dofinansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, kwotą o równowartości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Obniżenie wymiaru czasu pracy – przedsiębiorca, którego obroty gospodarcze uległy zmniejszeniu jest uprawniony do dofinansowania zatrudnienia pracowników, którym obniżono wymiar czasu pracy. Obniżenie tego wymiaru nie może być jednak większe niż o 20% i skutkować zatrudnieniem w wymiarze niższym niż 0,5 etatu. Zastosowanie obniżenia wymiaru czasu pracy uprawnia do uzyskania dofinansowania do maksymalnej wysokości połowy kosztów zatrudnienia, nie więcej jednak niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS.

 

2. Wypłata świadczenie postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej

 

Świadczenie postojowe to rodzaj jednorazowej zapomogi w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę dla osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą oraz osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych.

 

3. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS dla mikroprzedsiębiorców oraz tzw. samozatrudnionych

 

Przedsiębiorcy zatrudniający mniej niż 10 pracowników według stanu na 29 lutego 2020 r. oraz osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą będą uprawnieni do złożenia wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS w okresie 1 marca – 31 maja 2020 r.

 

 

 

Możliwość skorzystania z oferowanej dzięki specustawie pomocy może być kluczowa dla wielu firm. Pozwoli bowiem zachować płynność finansową, a tym samym uchronić miejsca pracy.

 

 

Zapraszamy do kontaktu z nami

 

Dysponujemy kadrą wykwalifikowanych i doświadczonych Ekspertów, którzy pomogą w uzyskaniu rządowego wsparcia. Jesteśmy w stanie przygotować wszystkie wnioski w ciągu 12 godzin od momentu uzyskania kompletu dokumentów od Państwa.

 

Jeżeli chcą Państwo poznać naszą ofertę i skorzystać z profesjonalnej usługi doradczej z zakresu prawa pracy zapraszamy do kontaktu poprzez formularz. Nasz zespół doradców jest do Państwa dyspozycji i odpowie na wszystkie pytania oraz udzieli niezbędnych informacji.

 

 

 

Dziękujemy za wiadomość

bottom of page