top of page

Ustawa o cyberbezpieczeństwie - Audyt

Dnia 28 sierpnia 2018 roku weszła w życie Ustawa o Krajowym Systemie Bezpieczeństwa. Oznacza to, że Operatorzy Usług Kluczowych z branż:

 

  • energia (m.in. energia elektryczna, ciepło, ropa i gaz)

  • transport (z podziałem na wodny, lądowy i powietrzny)

  • bankowość i infrastruktura rynków finansowych

  • uzdatnianie wody i odprowadzanie ścieków

  • ochrona zdrowia (w tym szpitale i przemysł farmaceutyczny)

  • infrastruktura cyfrowa (DNS, IXP i TLD)

 

są zobowiązani do wdrożenia rozwiązań poprawiających stan bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie tj. : dokonania szacowania ryzyka dla swoich kluczowych klientów, wdrożenie odpowiednich i proporcjonalnych do oszacowanego ryzyka środków technicznych i organizacyjnych, zgłaszania incydentów, ustalenia procedury zarządzania i obsługi  incydentami, prowadzenia działań edukacyjnych wobec użytkowników, wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. 

Za niewykonanie obowiązków wynikających z ustawy grożą kary sięgające nawet do 200 tys. złotych.

 

Oferujemy Państwu:

  • audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego

  • opracowanie wymaganej dokumentacji

  • szkolenia zwiększające poziom bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie

  • porady prawne i informatyczne

W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu, chętnie przygotujemy Państwu niezobowiązującą ofertę audytu w tym zakresie.

Szczegółowych informacji udziela:

Martyna Potyńska

martyna.potynska@bdo.pl

tel. +48 22 543 17 91

Please reload

bottom of page