top of page

Pierwsza kara za naruszenie RODO wyniosła prawie 1 mln złotych!  

Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył pierwszą karę za nieprzestrzeganie RODO. Kara wyniosła prawie 1 mln zł!

Rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych (RODO) obowiązuje już od blisko roku. Mimo to, jego stosowanie nadal sprawia wiele problemów, tym bardziej, że przepisy ustaw krajowych ciągle są w trakcie ich dostosowywania do RODO.  Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) dawkuje informacje, wydając kolejne interpretacje i publikując poradniki. Jednocześnie prowadzone są pierwsze kontrole, a kary rzeczywiście odstraszają.

Prawidłowe wdrożenie RODO to nie tylko jednorazowe opracowanie dokumentacji, ale i śledzenie zmian oraz weryfikowanie wprowadzonych rozwiązań pod kątem pojawiających się informacji i zaleceń.

Proponujemy Państwu wykonanie audytu powdrożeniowego w zakresie zgodności wprowadzonych przez Państwa procedur oraz dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych z najnowszymi wytycznymi PUODO, z uwzględnieniem pojawiających się interpretacji i wskazówek Ministerstwa Cyfryzacji. Uwzględnieniu podlegać będą obszary wskazywane prze UODO po pierwszych kontrolach jako wykazujące najwięcej naruszeń, tj.: monitoring wizyjny oraz inne formy monitoringu (GPS, programy monitorujące pracę pracownika, nagrywanie rozmów telefonicznych), przeprowadzanie oceny skutków dla ochrony danych, rekrutacja pracowników.
 
Audyt proponujemy w szczególności wszelkim podmiotom prowadzącym telemarketing, jako  że telemarketing znalazł się w obszarze zainteresowania UODO zgodnie z planem kontroli na 2019 rok.
 


 

Oferujemy Państwu:

  • zweryfikowanie prawidłowości wdrożonej dokumentacji danych osobowych, w tym zakresu prowadzonego rejestru czynności przetwarzania oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych,

  • ocenę przyjętych rozwiązań organizacyjno-technicznych dotyczących ochrony danych,  

  • zweryfikowanie poziomu świadomości pracowników w zakresie ochrony danych osobowych w miejscu pracy,

  • sprawdzenie przyjętych procedur postępowania z najnowszymi wytycznymi PUODO oraz interpretacjami Ministerstwa Cyfryzacji,

  • zweryfikowanie podstaw przetwarzania danych oraz okresu ich retencji,

  • zweryfikowanie przeprowadzonej oceny skutków dla ochrony danych lub ocenę konieczności jej przeprowadzenia,

  • ocenę konieczności powołania IOD,

  • przejęcie funkcji IODO.

Usługa podzielona jest na dwa etapy:
 
Etap I - weryfikacja poprawności wdrożenia RODO:
 
1. Rozpytanie pracowników oraz wizja siedziby przedsiębiorstwa: badanie struktury przedsiębiorstwa, inwentaryzacja obszarów i procesów przetwarzania danych osobowych
2. Zweryfikowanie posiadanej dokumentacji, w tym weryfikacja prowadzenia akt osobowych pod kątem zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych- praca zdalna audytora.
3. Przygotowanie pisemnego raportu podsumowującego Etap I wraz ze wskazaniem obszarów, które wymagają przeprowadzenia działań naprawczych- praca zdalna audytora
 
Etap II - wdrożenie zaleceń i wskazówek audytora:
 
Zaktualizowanie prowadzonej dokumentacji, opracowanie brakujących procedur, omówienie stwierdzonych nieprawidłowości i zagrożeń oraz możliwości minimalizacji ryzyka biorąc pod uwagę specyfikę działalności klienta oraz możliwości techniczne i organizacyjne przedsiębiorstwa,  finalne wdrożenie opracowanej dokumentacji, przekazanie zaleceń do stosowania  po audycie wraz ze szkoleniem.

Wycena indywidualna na podstawie wypełnionej ankiety. Zapraszamy do kontaktu chętnie przygotujemy niezobowiązująca ofertę.

 


 

 

Szczegółowych informacji udziela:

Martyna Potyńska

martyna.potynska@bdo.pl

tel. +48 22 543 17 91

Please reload

Komputer biurowy Work
bottom of page