top of page

Forum ochrony danych osobowych

13 kwietnia 2018, Warszawa, Hotel Marriott 

Serdecznie Państwa zapraszamy na konferencję z zakresu ochrony danych osobowych w kontekście RODO.  

 

Nasze spotkanie to jedyna okazja do wspólnych rozmów oraz konsultacji z ekspertami a ponadto możliwość otrzymania w ramach materiałów szkoleniowych gotowych do zastosowania wzorów wymaganej przepisami dokumentacji w wersji edytowalnej, umożliwiającej elastyczne dostosowanie jej do specyfiki danej jednostki organizacyjnej oraz sprawne zastosowanie w praktyce. 

Nadrzędnym celem konferencji jest przekazanie i usystematyzowanie wiedzy uczestników na temat:

 • zagadnień ochrony danych osobowych w jednostkach organizacyjnych

 • obowiązujących w tym zakresie polskich i europejskich regulacji prawnych

 • nowelizacji prawa polskiego w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 • właściwej interpretacji i stosowania przepisów prawa w praktyce, ze  szczególnym uwzględnieniem przygotowania się do wdrożenia przepisów obowiązujących państwa członkowskie UE - RODO 

 • tworzenia i wdrażania niezbędnej dokumentacji bezpieczeństwa danych (PBI,  IZSI) 

 • dokonania analizy i oceny zagrożeń i ryzyka bezpieczeństwa danych 

 • przygotowania się do wdrożenia wytycznych określonych w Rozporządzeniu Ogólnym Parlamentu Europejskiego i Rady


 

 

Program

1. Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych – podsumowanie projektu   przedstawionego w dniu 12 lutego br. – Mec. Tomasz Osiej – godz. 10.00-11.30 

 • Zakres regulacji  

 • Najistotniejsze zmiany z punktu widzenia administratora danych  

 • Jakich zmian dokonano w poprzednim projekcie po konsultacjach społecznych 

 • Jak projekt wpisuje się w rewolucję ochrony danych dokonującą się na naszych oczach?  

 • Projekt i co dalej? Czego możemy spodziewać się po procesie legislacyjnym, czy jest się czego bać?     

 

 

2. Niezbędna dokumentacja czyli ochrona danych w praktyce – Adriana Głuchowska – godz.  11.45 – 13.15 

 

 • Dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych  

 • Praktyczne aspekty tworzenia i wdrażania polityki bezpieczeństwa informacji oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. 

 • Analiza zagrożeń i ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych na gruncie RODO 

 • Czym jest polityka bezpieczeństwa i jaki jest cel jej tworzenia w jednostce organizacyjnej – informacje i narzędzia niezbędne do stworzenia dokumentu dla potrzeb danej jednostki organizacyjnej 

 • Zakres podmiotowy polityki bezpieczeństwa informacji w świetle aktualnych regulacji prawnych z uwzględnieniem wytycznych i obowiązującego terminu zastosowania rozporządzenia ogólnego (RODO) o ochronie danych osobowych 

 • Zakres przedmiotowy polityki bezpieczeństwa – omówienie konstrukcji i niezbędnych treści, które powinien zawierać dokument określający politykę bezpieczeństwa informacji w jednostce organizacyjnej 

 • Regulacje prawne w zakresie tworzenia instrukcji zarządzania systemem, informatycznym oraz ich praktyczne zastosowanie w jednostce organizacyjnej 

 • Analiza zagrożeń i ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych w jednostce organizacyjnej jako główny element procesu zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji 

 

 

3. Funkcje Inspektora Danych Osobowych (IOD) -Katarzyna Ziółkowska – godz. 14.15 – 15.30  

  

 • Relacja pomiędzy ABI a IOD 

 • Kto musi powołać IOD? 

 • Komu powierzyć funkcję IOD? 

 • Zadania IOD w RODO 

 • IOD wobec urzędu ochrony danych 

 • Rola IOD w czasie kontroli  

 • Odpowiedzialność IOD    

 

 

 

4. Audyt bezpieczeństwa informacji – cel, istota i dokumentacja – omówienie  praktycznych aspektów tworzenia dokumentacji audytu - Panel dyskusyjny  i konsultacje z Adrianą Głuchowską – godz. 15.45 – 17.00

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ NA PENDRIVIE EDYTOWALNĄ WERJĘ DOKUMENTACJI !

 

W ramach materiałów szkoleniowych, każdy uczestnik otrzyma gotowe do zastosowania wzory wymaganej przepisami dokumentacji w wersji edytowalnej, umożliwiającej elastyczne dostosowanie jej do specyfiki danej jednostki organizacyjnej oraz sprawne zastosowanie w praktyce. 

Cena za  udział w Forum: 1.100  zł + 23%VAT 

 

Cena promocyjna: 960  zł + 23%VAT 

 

Cena promocyjna obowiązuje w przypadku dokonania zgłoszenia do 23.03.2018r. 

 

 W cenie kongresu zapewniamy: 

 • Udział w forum  

 • Autorskie materiały przygotowane przez ekspertów 

 • Certyfikat uczestnictwa 

 • Przerwy kawowe 

 • Obiad 

 • Pendrive z edytowalną wersją dokumentacji 

 • Książka „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Wybrane zagadnienia” T.Osiej, M.Kawecki, wyd.BECK 

 

Cena promocyjna bez książki wyd.BECK: 860 zł +23%VAT 

Prelegenci

Adriana Głuchowska

ekspert z wieloletnim doświadczeniem, współpracujący z najlepszymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce. Niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym Polityk Bezpieczeństwa Informacji dla sektora publicznego. Właściciel firmy AUDITOR zajmującej się doradztwem, weryfikacją i przeglądem stanu dokumentacji prawno-pracowniczej pod kątem zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Proponuje kompleksowe rozwiązania zmierzające do poprawy stanu dokumentacji.  

Jako głos doradczy i ekspert na co dzień rozwiązuje nietypowe problemy z praktyki Przedsiębiorstw i Urzędów. Od 1998 roku przeszkoliła kilkadziesiąt tysięcy osób, przeprowadzając setki szkoleń, uczestnicząc jako ekspert w ogromie seminariów, konferencji krajowych oraz forów. Posiadająca wszechstronną wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa (studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu: prawo i administracja), rachunkowości (dyplom księgowej i studia ekonomiczne w WSDG w Warszawie, ponadto KPSW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji w WSAIB w Gdyni, posiada uprawnienia audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/EIC 27001:2013, świadczy profesjonale usługi outsourcingu ABI. Prowadzi webinaria (szkolenia multimedialne na żywo) oraz jest konsultantem biznesowym Akademii Mistrza ZT Kruszwica SA oraz ekspertem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Współpracuje z grupą BDO jako audytor międzynarodowy oraz wydawnictwem  INFOR. Jest Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w Krajowym Rejestrze Klientów Hotelowych sp. z  o.o., Izbie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Usług Wspólnych w Tczewie, Urzędzie Miejskim w Słupsku i ponadto w kilkunastu innych podmiotach z sektora finansów publicznych oraz kilku w sektorze prywatnym min. BUDVAR Centrum sp z o.o., BEKO S.A., DEFRO Sp z o.o. s.k.;  

Przygotowuje szkolenia dla specjalistów oraz Inspektorów Urzędu Kontroli Skarbowej, Izb Skarbowych, Urzędów Skarbowych, Urzędów Gmin, Urzędów Miast, Starostw Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy, Kuratoriów Oświaty, GOPS, MOPS, OPS, Szpitali, ZOZ-ów, Zakładów Usług Komunalnych, Straży Miejskiej, Gminnej, Inspekcji Celnej, Inspekcji Handlowej, Sądów Okręgowych, Rejonowych, Aresztów Śledczych, firm Prywatnych i wielu innych (m.in. Sekretarzy, Skarbników, Komendantów, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast, Starostów, Dyrektorów, Prezesów, Rzeczników Praw Konsumentów oraz innych Ważnych Klientów).  

Katarzyna Ziółkowska

radca prawny w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Od kilkunastu lat specjalizuje się w tematyce prawa pracy i danych osobowych, w tym w prowadzeniu niezbędnej dokumentacji w zakresie legalizacji przetwarzania danych oraz powierzenia ich przetwarzania innym podmiotom, także tym spoza Unii Europejskiej. Była wieloletnim szefem zespołu Employment & Pensions w międzynarodowej kancelarii. Współautorka publikacji wydanej w Niemczech „Praxishandbuch: Compliance Unternehmen” („Podręcznik praktyka: Legalne zarządzanie przedsiębiorstwem”), m.in. w zakresie polskiego prawa danych osobowych. 

Tomasz Osiej

Radca prawny, Rzecznik patentowy wpisany na listę europejskich rzeczników patentowych (EPO z siedzibą w Monachium, wpis nr 146 750) oraz zawodowych pełnomocników w sprawach znaków towarowych i wzorów przemysłowych przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM z siedzibą w Alicante, wpis nr 32 205). Od roku 2009 zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych.Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego (Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej). Ukończona aplikacja prokuratorska oraz zdany z wyróżnieniem egzamin dopuszczający do wykonywania zawodu rzecznika patentowego (nr wpisu 3 198). Wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie (nr wpisu WA-5916). Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte m.in. w prokuraturze, kancelarii patentowej, jednym z Towarzystw Ubezpieczeniowych oraz Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Autor publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej oraz ochrony danych osobowych, w tym współautor książki "Ochrona danych osobowych w praktyce - pytania i odpowiedzi", opracowania "Ochrona danych osobowych po wejściu do Unii Europejskiej", współautor - redaktor książki "Ochrona danych osobowych - wybór zagadnień". Stały Konsultant portalu www.e-ochronadanych.pl 

Please reload

bottom of page