top of page

AUDYT
CYBERBEZPIECZEŃSTWA

WERYFIKACJA ANALIZY RYZYKA

 

Jednym z elementów Systemu Bezpieczeństwa Informacji (SBI) jest przeprowadzenie analizy ryzyka. Wykonywanie okresowej analizy ryzyka, uwzględniającej zmiany, które zostają na bieżąco wprowadzane do stosowanych narzędzi IT, pozwala systematycznie minimalizować wpływ słabych punktów środowiska IT, a finalnie pomaga eliminować możliwości wystąpienia sytuacji skutkującej incydentem bezpieczeństwa.

Wynikiem przeprowadzonej analizy ryzyka jest raport o skali zagrożenia dla zidentyfikowanych podatności. Dla wskazanych zagrożeń opracowujemy plan postępowania z ryzykiem. Plan zawiera propozycję zmian, których wdrożenie zminimalizuje lub wykluczy wykryte podatności.

bottom of page