top of page

AUDYT
CYBERBEZPIECZEŃSTWA

OKREŚLENIE STANU BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
NA PODSTAWIE ISO 27001

Norma ISO 27001 to konkretne wytyczne, które pozwalają stworzyć system zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), dzięki któremu – poprzez stosowanie procesu zarządzania ryzykiem – zapewnia się zasobom:

  • poufność (informacja nie jest udostępniana ani ujawniana nieautoryzowanym osobom);

  • integralność (zapewnienie kompletności i dokładności informacji);

  • dostępność (dostępność i użyteczność informacji na żądanie autoryzowanego podmiotu).

Rezultatem audytu jest raport, zawierający szereg rekomendacji dla Organizacji, dotyczących dostosowania do wytycznych normy ISO 27001.

bottom of page