top of page

AUDYT
CYBERBEZPIECZEŃSTWA

ANALIZA PROCEDUR, KATEGORII INCYDENTÓW, SPRAWDZENIE EFEKTYWNOŚCI REAGOWANIA NA INCYDENTY

Ataki często zagrażają bezpieczeństwu danych osobowych i biznesowych, dlatego niezwykle ważne jest, aby reagować szybko i skutecznie w przypadku naruszenia bezpieczeństwa.

Dostarczamy narzędzia do:

  • analizy incydentów spływających z narzędzi zbierania logów oraz zapewniamy ich obsługę i interpretację wykrytych zdarzeń;

  • analizy podatności infrastruktury informatycznej oraz aplikacji wystawionych do sieci WWW.

bottom of page