top of page

AUDYT
CYBERBEZPIECZEŃSTWA

OKREŚLENIE ŚWIADOMOŚCI PRACOWNIKÓW

 

Obecnie, to ataki socjotechniczne, wymierzone w pracowników są najprostszą i najskuteczniejszą drogą do przeniknięcia systemów bezpieczeństwa i dostania się do infrastruktury Organizacji. Ich siła tkwi w tym, że wcale nie wyglądają podejrzanie. Testy socjotechniczne to metoda, pozwalająca sprawdzić stopień wyczulenia pracowników i skuteczność obowiązujących protokołów bezpieczeństwa.

Do technik używanych podczas przeprowadzania testów socjotechnicznych należą:

  • Phishing

  • Pretexting

  • Baiting

  • Link scam

  • Odgrywanie roli

  • Reguły psychologii społecznej
     

bottom of page