AUDYT
CYBERBEZPIECZEŃSTWA

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI AUDYTOWEJ WRAZ
Z REKOMENDACJAMI

 

Realizacja audytów w ramach opracowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Rezultatem audytu jest raport, zawierający szereg rekomendacji dla Organizacji, dotyczących dostosowania do wytycznych normy ISO 27001, norm branżowych oraz przepisów RODO.