top of page

AUDYT
CYBERBEZPIECZEŃSTWA

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI AUDYTOWEJ WRAZ
Z REKOMENDACJAMI

 

Realizacja audytów w ramach opracowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Rezultatem audytu jest raport, zawierający szereg rekomendacji dla Organizacji, dotyczących dostosowania do wytycznych normy ISO 27001, norm branżowych oraz przepisów RODO.

bottom of page