top of page

AUDYT
CYBERBEZPIECZEŃSTWA

SPRAWDZENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA W RELACJACH
Z DOSTAWCAMI

 

Weryfikacja bezpieczeństwa informacji i dokumentów przekazywanych w ramach kontaktów biznesowych z dostawcami,
z uwzględnieniem danych osobowych i zaleceń RODO. Opracowanie rekomendacji i implementacja rozwiązań.

bottom of page