top of page

RELACJE PRACODAWCA – ZWIĄZKI ZAWODOWE

Zapewniamy kompleksowe wsparcie doradcze w zakresie problematyki dotyczącej relacji pracodawcy ze związkami zawodowymi, radami pracowników lub innymi reprezentacjami pracowniczymi. Pomagamy tworzyć kompleksowe strategie konstruktywnej współpracy z wszelkimi przedstawicielstwami pracowniczymi w zakładzie pracy.

 

 

OFERUJEMY:

 

  • Tworzenie strategii postępowania w sytuacji konfliktu pracodawcy ze związkiem zawodowym

  • Prowadzenie sporów zbiorowych pracodawcy ze związkiem zawodowym

  • Tworzenie i negocjowanie porozumień kończących spór zbiorowy

  • Kompleksowe zarządzanie procedurą zwolnień grupowych

  • Prowadzenie bieżącej korespondencji ze związkiem zawodowym, radą pracowników albo innym przedstawicielstwem pracowniczym

  • Tworzenie i negocjowanie ze związkami zawodowymi układów zbiorowych pracy, pakietów socjalnych, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów premiowania i ZFŚS

  • Tworzenie i negocjowanie porozumień o zasadach bieżącej współpracy między pracodawcą i związkiem zawodowym – Kodeks Dobrych Praktyk

  • Przygotowanie dokumentacji związanej z wyborem i działaniem w zakładzie rady pracowników

  • Doradztwo w zakresie relacji pracodawcy ze Społeczną Inspekcją Pracy oraz radą pracowników i przedstawicielami Europejskiej Rady Zakładowej

czas pracy
bottom of page