top of page

Zmiany w emeryturach – zasady postępowania, kompletowania dokumentacji i przyznawania świadczeń przez ZUS

Zapewniamy kompleksowe wsparcie doradcze obejmujące problematykę  dotyczącą obowiązków pracodawcy w zakresie przyznawania emerytur, kompletowania i wypełniania dokumentacji, zasad  postępowania przez ZUS i wypłaty świadczeń. Pomagamy rozwiązać wszelkie problemy związane z: wypełnianiem dokumentacji, wypełnianiem wniosków o emeryturę, wystawianiem świadectw pracy w szczególnych warunkach/charakterze, pisaniem wyjaśnień do ZUS, a także wyborem najkorzystniejszej daty rozwiązania stosunku pracy z przyszłym emerytem.

 

OFERUJEMY:

 

  • Kompleksowe wsparcie w zakresie nabywania prawa do emerytury przez Państwa pracowników

  • Pomoc w prowadzeniu postępowania przed ZUS w zakresie przyznania świadczeń emerytalnych

  • Pomoc w prawidłowym wystawianiu dokumentacji emerytalnej

  • Pomoc w wyborze najkorzystniejszej daty rozwiązania umowy o pracę przez Państwa pracowników

  • Rzetelną analizę każdego przypadku, obejmującą: analizę przedłożonych dokumentów, wypełnienie wniosków emerytalnych, wybór najkorzystniejszej daty rozwiązania stosunku pracy

  • Pomoc w sporządzaniu świadectw pracy w szczególnych warunkach/charakterze, pism, wyjaśnień do ZUS

wynagrodzenia, doradztwo z zakresu prawa pracy
bottom of page