top of page

Dotacje unijne do usług doradczych BDO – dofinansowanie nawet do 90%

Od 31 grudnia ruszył nabór wniosków o dotacje unijne w ramach działania 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.5. Bony na doradztwo. Oznacza to, że otrzymując dotacje unijne, Klienci BDO mogą skorzystać z naszych usług doradczych z dofinansowaniem nawet do 90%. W ramach konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia służące zwiększeniu dostępności do wysokiej jakości, specjalistycznych usług doradczych, dostosowanych do potrzeb MŚP działających na rynku dłużej niż 24 miesiące. Pomoc w ramach bonów na doradztwo prowadzić będzie do zwiększenia konkurencyjności, produktywności oraz poprawy efektywności kosztowej przedsiębiorstw.

 

W ramach dofinansowania Klienci mogą skorzystać z naszych kompleksowych usług doradczych z zakresu prawa pracy - m.in. optymalizacji czasu pracy, audytu dokumentacji, audytu i optymalizacji wynagrodzeń, usługi Work Time Planner.

 

Dodatkowo, bezpłatnie oferujemy kompleksowe opracowanie wniosku o dofinansowanie do usług doradczych – usługa jest bezpłatna wyłącznie przy dalszej współpracy doradczej z zakresu prawa pracy, w innym przypadku koszt opracowania wniosku wynosi 2000 zł.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

  • w przypadku wydatków objętych pomocą na usługi doradcze  maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50%

  • w przypadku wydatków objętych pomocą de minimis maksymalny poziom dofinansowania wynosi 90%

 

Dzień zamknięcia naboru wniosków upływa 28 lutego 2017 r. (do godziny 15:00).

doradztwo lewiatan konfederacja
bottom of page