AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył pierwszą karę za nieprzestrzeganie RODO. Kara wyniosła prawie 1 mln zł!

 

Rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych (RODO) obowiązuje już od blisko roku. Mimo to, jego stosowanie nadal sprawia wiele problemów, tym bardziej, że przepisy ustaw krajowych ciągle są w trakcie ich dostosowywania do RODO.  Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) dawkuje informacje, wydając kolejne interpretacje i publikując poradniki. Jednocześnie prowadzone są pierwsze kontrole, a kary rzeczywiście odstraszają.

Dnia 28 sierpnia 2018 roku weszła w życie Ustawa o Krajowym Systemie Bezpieczeństwa. Za niewykonanie obowiązków wynikających z ustawy grożą kary sięgające nawet do 200 tys. złotych

Już za miesiąc 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać unijne rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO). Przedsiębiorcy działający na terenie UE – zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i duże międzynarodowe korporacje - zobowiązani są do przestrzegania nowych przepisów i obowiązków. Brak wdrożenia zmian może wiązać się z wielomilionowymi karami. W artykule prezentujemy najważniejsze etapy dostosowujące organizację do wymogów rozporządzenia.

Poniżej przedstawiamy pytania i odpowiedzi dotyczące kontrowersji na temat czasu pracy w produkcji – uwagi przed nowym Kodeksem pracy. Czy obecna definicja doby pracowniczej jest prawidłowa? Czy zasady kwalifikowania czasu pracy do nadgodzin (czy są to dobowe czy średniotygodniowe) powinny być określone w Kodeksie pracy (KP)?

Od 4 maja 2017 r. w województwie wielkopolskim ruszył nabór formularzy o dofinansowania unijne do usług doradczych oraz konsultacji w ramach usług rozwojowych dla MŚP. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszych usług z refundacją nawet do 80%.  

Najnowsze zmiany w prawie pracy, zmiany w ustawie emerytalnej, zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków – to główne tematy VII-ej  już edycji Kongresu Kadry i Płace 2017 zorganizowanego przez BDO pod marką Polexpert. Podczas 3 dniowej konferencji –  14-16 marca – uczestnicy brali udział nie tylko w debatach i wykładach, ale mieli również okazję do odwiedzenia specjalnego stolika doradczego

Zgodnie z art. 1515 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur). Dyżur jest więc dodatkowym – poza godzinami wynikającymi z obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy – okresem, w którym pracownik może spodziewać się konieczności świadczenia pracy.

Od 31 grudnia ruszył nabór wniosków o dotacje unijne w ramach działania 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.5. Bony na doradztwo. Oznacza to, że otrzymując dotacje unijne, Klienci BDO mogą skorzystać z naszych usług doradczych z dofinansowaniem nawet do 90%.

W dniach 5-6 grudnia uczestniczyliśmy w konferencji “Praca 4.0 Rynek pracy, Kodeks Pracy, wynagrodzenia i ubezpieczenia w 2017 r.” organizowanej przez Konfederację Lewiatan. W wydarzeniu wystąpiliśmy w podwójnej roli, jako partnerzy oraz prelegenci. Dodatkowo, uczestnicy spotkania mieli okazję odwiedzić stoisko doradcze BDO i C&C Chakowski & Ciszek

Na początku 2017 r. ustawodawca planuje gruntownie zmienić zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Zmiany mają objąć głównie osoby z krajów takich jak Ukraina, Rosja, Białoruś itd. Dotychczasowa procedura oparta o oświadczenia składane w Powiatowych Urzędach Pracy zostanie uchylona. Oświadczenia mają zostać zastąpione przez tzw. zezwolenia na pracę krótkoterminową. Zezwolenia te będą odpłatne. Przy okazji mają zostać rozwiane wątpliwości odnośnie pracy w okresie pobytu w Polsce na podstawie odcisku stempla w paszporcie.

Wypowiedzenie umowy o pracę to najczęściej stosowany tryb rozwiązania stosunku pracy. Pracodawcy, którzy planują rozstać się za wypowiedzeniem z pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, muszą pamiętać o podaniu przyczyny takiego wypowiedzenia.

VII Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy i HR już za nami! Przez 3 dni – od 18 do 20 października – ponad 80 przedstawicieli instytucji i organizacji związanych z rynkiem pracy miało okazję zapoznać się z najnowszymi zmianami w przepisach z zakresu prawa pracy. specjalistów.

BDO i kancelaria C&C Chakowski & Ciszek nawiązały stałą współpracę dotyczącą  realizacji usług doradczych z zakresu szeroko pojętego prawa pracy. Wspólnym celem firm jest świadczenie kompleksowych usług consultingowych w oparciu o bogate doświadczenia w zakresie prawnych uwarunkowań zatrudniania pracowników w Polsce i za granicą.

Please reload