top of page

Nowe przepisy w zatrudnianiu cudzoziemców

Na początku 2017 r. ustawodawca planuje gruntownie zmienić zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Zmiany mają objąć głównie osoby z krajów takich jak Ukraina, Rosja, Białoruś itd. Dotychczasowa procedura oparta o oświadczenia składane w Powiatowych Urzędach Pracy zostanie uchylona. Oświadczenia mają zostać zastąpione przez tzw. zezwolenia na pracę krótkoterminową. Zezwolenia te będą odpłatne. Przy okazji mają zostać rozwiane wątpliwości odnośnie pracy w okresie pobytu w Polsce na podstawie odcisku stempla w paszporcie.

 

Dla pracodawców zatrudniających obcokrajowców oznacza to konieczność:

  • dostosowania obecnych praktyk do nowych przepisów,

  • uwzględnienia w kosztach działalności konieczności ponoszenia dodatkowych opłat,

  • poprawienia treści umów z cudzoziemcami w celu dostosowania ich do nowych przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia.

 

Warto dodać, że ustawodawca planuje także umożliwić uzyskiwanie wiz krajowych na terenie strefy Schengen. W przypadku obywateli Ukrainy będzie to oznaczać, że wyjazd do kraju ojczystego po nową wizę nie będzie w niektórych przypadkach konieczny. Będą mogli uzyskać ją np. w Niemczech.

 

R.PR. Przemysław Ciszek - ekspert BDO, wspólnik w C&C Chakowski Ciszek

bottom of page